Szynaka Meble

Podjęliśmy wyzwanie zaprojektowania i wdrożenia rozbudowanego systemu e-commerce dla Szynaka Meble największego krajowego producenta mebli skrzyniowych.

Projekt i architektura informacji zgodna z metodyką User Centered Design

Proces projektowy oparliśmy o założenia Google Design Sprintu. Na podstawie wcześniejszych badań, raportów i analizy konkurencji, każdy członek zespołu designerskiego przygotował swoją wizję rozmieszczenia informacji w serwisie. Po skonfrontowaniu wszystkich pomysłów i wyłonieniu najlepszych, dla Klienta zostały wykonane makiety, będące wspólnym, spójnym rysem.

Informacje produktowe i nawigacja fasetowa

Jeden z wniosków wysnutych podczas etapu badawczego wskazywał, że konsumenci od strony sklepu meblowego oczekują precyzyjnych opisów produktów. Z tego powodu kamieniem milowym stało się stworzenie i wprowadzenie na witrynę nowego, szczegółowego kontentu. Dla każdej kategorii asortymentu został przygotowany zestaw atrybutów, na podstawie których Klient zebrał dane. Efekty podjętych działań można zobaczyć na karcie produktu w zakładkach Opis i Dane techniczne, a także w formie rozbudowanych filtrów na stronie kategorii.

Potrzeby:

 • wsparcia w wypracowaniu procesu sprzedaży e-commerce, który będzie korzystny zarówno dla producenta, jak i salonów partnerskich, z którymi współpracuje,
 • strony, która zapozna konsumenta z charakterem marki, realizując przy tym cele wizerunkowe, budujące świadomość marki wśród nowej grupy docelowej,
 • platformy dającej możliwość zarządzania przepływem zamówień zarówno przez centralę firmy jak i poszczególne salony,
 • szczegółowych wytycznych, na podstawie których zostaną opracowane informacje o produktach,
 • udostępnienia całego katalogu produktów, zawierającego istotne informacje zarówno dla klientów B2C, jak i B2B.

Wywiady i badania – klucz do odkrycia potrzeb klienta

Jednym z pierwszych podjętych przez nas kroków było przeprowadzenie badań w wybranych salonach partnerskich Szynaka Meble. Oparliśmy je o formularz ankietowy wykorzystujący skalę Likerta oraz o technikę obserwacji. Uzyskane twarde dane zostały dopełnione przez mapy empatii. Pozwoliło to na wyłonienie grup klientów firmy Szynaka, poznanie ich motywacji i bolączek, a w konsekwencji zaprojektowanie całej wędrówki użytkownika (Customer Journey Map) odpowiadającej potrzebom klientów.

Storytelling

Zawsze blisko ludzi to przewodnie motto Szynaka Meble. Zaczerpnęliśmy z tego motywu, tworząc opowieść, rozpoczynającą się na stronie głównej. Nakreśla ona klientowi wartości marki i prowadzi go krok po kroku przez asortyment.

Storytelling pełni ponadto funkcję sprzedażową, promując wybrane kategorie mebli, a także inspiracyjną, dzięki ciekawym tekstom oraz odesłaniu klienta do aranżacji pomieszczeń.

Nowy styl graficzny i corporate identity

Charakter marki, asortyment oraz obserwacja klientów zdeterminowały kierunek graficzny, w jaki postanowiliśmy zainwestować. Szynaka Meble jest wielopokoleniową firmą rodzinną, łączącą tradycję i historię z dynamicznym rozwojem i nowoczesnością. Z tego powodu kanwą projektu stały się prostokąty z łagodnymi, zaokrąglonymi krawędziami. W połączeniu z fontem o owalnym, ale jednocześnie prostym kroju, całość wywołuje wrażenie bezpieczeństwa i klasyki. By zaakcentować dynamikę i postępowość firmy, zdecydowaliśmy się na użycie dużych zdjęć i wykorzystanie zalet gry światłem. Naszą intencją było wywołanie skojarzenia z nowoczesnym, drukowanym katalogiem pięknych fotografii, zachęcającym do zagłębienia się w niego. Duże zdjęcia pozwalają również odtworzyć doświadczenia ze sklepu meblowego, w którym umeblowanie otacza klienta ze wszystkich stron.

Rozbudowane system zarządzania informacją produktową i rich-content

Szynaka.pl jest serwisem ecommerce oraz stroną marki zarazem. Pełni nie tylko funkcję katalogu i platformy sprzedażowej dla klientów B2C i B2B. Jest wizytówką całej Grupy Meblowej Szynaka, wprowadzającą w jej wartości konsumentów oraz będącą centrum informacyjnym dla pracowników wewnętrznych. Zważając na to, Klient potrzebował rozbudowanej sekcji stron statycznych.

Rozszerzyliśmy więc natywne funkcje Magento 2 o obsługę menu kontekstowego na stronach statycznych. Zaimplementowaliśmy system blogowy, pozwalający na publikację aktualności z życia firmy oraz stworzyliśmy moduł umożliwiający dynamiczne publikowanie treści, takich jak nagrody, przetargi czy oferty pracy.

Bold Enhanced Content Management

Prosty i łatwy w obsłudze system do budowy i zarządzania stronami statycznymi był jednym z wyzwań projektu. Po analizie i testach dostępnych na rynku rozszerzeń, podjęliśmy decyzję o stworzeniu autorskiej funkcjonalności. Na potrzeby projektu opracowaliśmy zatem system znacząco rozszerzający standardowe funkcjonalności CMS Magento. Nasze rozwiązanie cechuje się prostym interfejsem, nie generuje zbędnego kodu i pozwala na wstawianie treści przez edytor WYSIWYG, widgetów Magento, własnego kodu html i klas css-owych. Ręczne ułożenia kafli dla każdego breakpointu zapewnia całkowitą responsywność strony. Możliwości można zaobserwować m.in. na stronach kolekcji Szynaka Meble, gdzie nasza funkcjonalność w pełni rozwija skrzydła.

Wyszukiwarka z podpowiedziami

Rozbudowana funkcja wyszukiwania pozwala na wyświetlanie listy podpowiedzi z miniaturkami zdjęć produktowych. Sugerowane są na niej nie tylko produkty, lecz także kategorie i kolekcje. W trakcie wpisywania kolejnych znaków zapytania, podpowiedzi są dynamicznie zawężane. Użytkownik może ograniczyć wyszukiwanie do wybranej kategorii mebli. W panelu administracyjnym została dodana funkcja importu synonimów z pliku csv, by ułatwić zarządzanie nimi.

Bold Magazine – dedykowany system zarządzania e-magazynami i gazetkami

Klient wydaje wiele katalogów, gazet i broszur. Potrzebował narzędzia, przy użyciu którego mógłby łatwo zamieścić je na stronie i wyświetlić w przyjaznej dla użytkownika formie. Oferowane przez zewnętrzne firmy rozszerzenia tego typu mają dwie istotne wady: w wersjach bezpłatnych brandują swój produkt znakiem wodnym, a w płatnych są dostępne najczęściej w planach abonamentowych. Zdecydowaliśmy się więc stworzyć własne, autorskie narzędzie, z wymaganymi przez Klienta funkcjami, dostosowane działaniem zarówno do desktopu, jak i wersji mobilnej serwisu. System ma jedną bardzo ważną zaletę jest w pełni zintegrowany z całym systemem sprzedażowym marki Szynaka.

Sprawne zarządzanie salonami

System zarządzania salonami pozwala na tworzenie stron salonów według określonego szablonu, dodawanie i ukrywanie wybranych treści, wyświetlanie galerii zdjęć, regulaminu i innych plików do pobrania. Określić można również typ salonu i jego lokalizację na mapie. Każdy salon może mieć własne konto w panelu administracyjnym, pozwalające na zarządzanie przepływem zamówień.

Importer BoldIntegrator – autorski system do zarządzania profilami importu

Nasza wiedza i doświadczenia związane z poprzednimi wdrożeniami Magento zaowocowały stworzeniem przez nas nowego, potężnego narzędzia – w pełni konfigurowalnego z poziomu panelu administracyjnego importera. Jego zasada działania opiera się o mapowanie danych z pliku csv na atrybuty w Magento 2. Użytkownik uruchamia dowolny program do edycji arkuszy kalkulacyjnych, tworzy w nim kolumny zatytułowane np. „nazwa produktu” i „kolor”, uzupełnia wiersze np. „krzesło 1”, „żółty” i zapisuje całość z rozszerzeniem.csv Następnie w panelu administracyjnym Magento definiuje, że dane z kolumny „nazwa produktu” mają zostać skopiowane do wcześniej utworzonego atrybutu „product name”, a dane z kolumny „kolor” do atrybutu „color”. Ostatnim krokiem jest wgranie w panelu pliku csv i uruchomienie importu. Cały proces jest znacznym ułatwieniem dla Klienta, który od teraz może zarządzać importowanymi danymi samodzielnie, bez potrzeby angażowania deweloperów.

Zakres prac:

 • zaprojektowanie i wdrożenie systemu e-commerce będącego jednocześnie stroną marki, w oparciu o Magento 2 CE,
 • analiza przedwdrożeniowa procesów biznesowych wewnątrz organizacji,
 • przeprowadzenie badań ilościowych i obserwacji w salonach partnerskich Szynaka Meble, celem stworzenia person (archetypów klientów),
 • szczegółowa analiza asortymentu i stworzenie bazy danych produktowych,
 • budowa Corporate Identity firmy w zakresie treści elektronicznych i ikonografii,
 • projekt architektury informacji i interakcji UX,
 • rozbudowa funkcji CMS Magento dla stron statycznych,
 • stworzenie systemu zarządzania salonami i realizowanymi przez nie zamówieniami,
 • zaawansowany system importowania informacji produktowych, zarządzalny przez klienta.

W najbliższej przyszłości:

 • projekt koszyka i checkoutu, uwzględniający realizację zamówienia przez wybrany salon,
 • integracja z systemem ERP.