Nasz zespół FrontEndowy na warsztatach poświęconych VUE.JS we Wrocławiu

W minioną sobotę – 10 marca nasz zespół FrontEnd Developerów uczestniczył w spotkaniu DevMeeting we Wrocławiu.  DevMeeting to mix hackathonu i warsztatów programistycznych. Szkolenie i przekazywana na nim wiedza była skierowana do osób programujących w JavaScript i chcących nauczyć się Vue.js.  

“Przez cały dzień, implementowaliśmy przykładową aplikację – samodzielnie i w zespołach. Nad merytoryką czuwali doświadczeni mentorzy, którzy prowokowali dyskusje oraz dzielili się z nami swoim doświadczeniem i  wiedzą praktyczną.” – mówi Arek Przybylski – nasz Front-End Developer.

Vue.js to framework do tworzenia aplikacji webowy rodem z Dalekiego Wschodu. Podczas gdy w naszej części świata React stał się najszerzej wykorzystywaną biblioteką, Azja opiera się na Vue.

Framework oparty jest o ideę tworzenia aplikacji z mniejszych komponentów. Mocnymi argumentami do nauki są: bardzo niski próg wejścia oraz bezproblemowa integracja z istniejącymi rozwiązaniami. Jest świetnym narzędziem do pracy nad mniejszymi komponentami, czyniąc je prostymi w testowaniu, rozwijaniu i późniejszym utrzymaniu, ale również dla dużych aplikacji typu “Single Page Apps” dając bardziej zaawansowane moduły, tj. obsługę stanu czy routing.

Zdobyta podczas warsztatów wiedza zostanie jak najlepiej wykorzystana w przyszłości przez nasz zespół.